czwartek, 22 marca 2018


Jak uruchomić i prowadzić własny biznes.


Z ogromną przyjemnością informuję, że po dwóch latach przerwy Wydawnictwo MARCUS wznowiło wydanie zaktualizowanego poradnika „ABC small busimess’u” Włodzimierza Markowskiego wg stanu prawnego na dzień 1 marca 2018r. Jest to już XXVIII wydanie, a  „sprawcami” jego wznowienia  są czytelnicy, którzy telefonami i mailami zmusili nas niejako do kontynuacji tego wydawnictwa. Zapraszamy na stronę www.abcbiznesu.com.

Rok 2018 i częściowo 2017 to rzeczywiście mała rewolucja w naszym systemie podatkowo-składkowym. Piszę mała, bo pomimo ogromnej ilości zmian, są to zmiany cząstkowe, regulujące, usprawniające, ale nie zmieniające zasadniczo obowiązującego systemu. W bardzo wielu przypadkach zmiany te idą na rękę początkującym przedsiębiorcom, ale już tym z dłuższym stażem – nie bardzo.
Sztandarowym dziełem jest oczywiście Konstytucja biznesu. W jej skład wchodzi głównie ustawa Prawo przedsiębiorców, która zastąpiła ustawę o swobodzie działalności gospodarczej, ustawa o rzeczniku mśp, nowa ustawa o CEIDG (Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy) oraz wiele zmian w innych obowiązujących ustawach. W Prawie przedsiębiorców pojawiło się hasłowo wiele rewolucyjnych wprost zasad współpracy pomiędzy fiskusem i przedsiębiorcą, które wyglądają trochę jak zbiór dobrych chęci i pobożnych życzeń. Niestety, dobrymi chęciami piekło jest wybrukowane. Dopiero po latach okaże się, czy zasady te wypełniły się pozytywną treścią i miały prawdziwy wpływ na rozwój polskiej przedsiębiorczości. Co więc nas czeka w tym i w kolejnych latach i o czym piszemy na stronach nowego ABC?

Na początek ubezpieczenia społeczne:

Ulga na start. Uruchamiając działalność masz możliwość przez pierwsze 6 miesięcy, w tym najbardziej „chudym” okresie, całkowicie zrezygnować z ubezpieczenia społecznego, obniżając znacząco swoje początkowe koszty. Oczywiście z tego powodu okres ten nie liczy się do Twojego okresu składkowego, nie dostaniesz zasiłku chorobowego, a jak w tym sześciomiesięcznym okresie zlikwidujesz firmę, nie dostaniesz zasiłku dla bezrobotnych. Korzystanie z ulgi jest dobrowolne, może być przez Ciebie skrócone i nie ma wpływu na możliwość stosowania po niej przez 24 miesiące niższych składek dla nowych przedsiębiorców.

Niższe składki do ZUS. Ministerstwo Rozwoju przygotowuje ponadto projekt ustawy, który zakłada płacenie niższych składek na ubezpieczenia społeczne przez nie tylko początkujących przedsiębiorców, osiągających miesięczny przychód poniżej 2,5-krotności minimalnego wynagrodzenia. W roku 2018 jest to kwota 5250 zł. To rozwiązanie dotyczyłoby ok. 325 tys. osób prowadzących działalność gospodarczą. Przypuszczalny termin wejścia w życie tej ustawy – 1.01.2019 r.

– Jedna składka do ZUS. Od 1 stycznia 2018 r. ZUS obdarował nas wyjątkowymi „uproszczeniami”. Otóż każdy przedsiębiorca otrzymał swój własny numer konta w ZUS i będzie mógł na nie wpłacać całą składkę jednym przelewem. Nie musi pisać jaka to jest składka ani za jaki okres. ZUS sam już sobie rozdzieli wpłaconą kwotę na poszczególne składki. Tylko że w  pierwszej kolejności wpłacona kwota zostanie zarachowana na poczet wszelkich zaległości w ZUS, nawet takich, o których nie miałeś pojęcia albo takich, o których uchylenie walczysz z ZUS od lat. To mogą być nawet jakieś odsetki sprzed lat, 15 czy 30 zł, ale to oznacza, że właśnie niedopłacona została Twoja składka chorobowa wpłacona np. w maju za kwiecień i od 1 kwietnia, czyli miesiąc wstecz, nie przysługuje Ci już zasiłek chorobowy. To „uproszczenie” oznacza, że większość przedsiębiorców nigdy nie dostanie zasiłku chorobowego. I o to właśnie chodziło!!!
Jedynym zabezpieczeniem jest posiadanie na swoim koncie w ZUS stałej nadpłaty, najlepiej poprzez wyprzedzającą zapłatę składek metodą kasową – składka za kwiecień płacona do 10/15 kwietnia, a nie maja.

– E-zwolnienia. Obowiązują od 1 sierpnia 2018 r. Powinny w sposób absolutny uzdrowić problem zwolnień i nieobecności Twoich pracowników.

Drugą grupę zmian stanowią rozwiązania vatowskie, mające uszczelnić dziurawy jak sito system poboru podatku VAT:

– System odwróconego obciążenia VAT, czyli rozliczania VAT przez nabywcę. System już wieloletni, ale rozszerzany co rok o kolejne grupy wyrobów. System propagowany przez unię, ale oskarżany przez wielu ekspertów o przynoszenie kolosalnych strat skarbowi państwa.

– System solidarnej odpowiedzialności, czyli odpowiedzialność nabywcy za zapłatę podatku VAT przez sprzedawcę. Najbardziej perfidny, w razie braku wpłaty VAT przerzucający całą odpowiedzialność na nabywcę. Fiskus na szczęście nie rozszerza tego systemu, bo chyba sam widzi nieuczciwość szukania jelenia wśród nabywców. Obecnie system obejmuje sprzedaż towarów o wartości co najmniej 50 tys. zł w miesiącu, wymienionych w zał. nr 13 do UPTU (wyroby stalowe, paliwa, oleje, dyski HDD i SSD, aparaty cyfrowe, tonery, folia stretch).
Ale jest jeszcze solidarność podatkowa wg art. 117ba Ordynacji podatkowej. Nabywca odpowiada także za rozliczenie VAT, jeżeli zapłaci należność na rachunek sprzedawcy inny niż ten zawarty w wykazie podatników VAT czynnych lub z pominięciem rachunku bankowego.
To oznacza, że przed zapłatą każdej faktury nabywca musi sprawdzić nie tylko, czy dostawca figuruje w wykazie czynnych vatowców, ale także, czy rachunek na fakturze jest identyczny z tym podanym w wykazie.

– Jednolity Plik Kontrolny (JPK) – system comiesięcznego przekazywania internetem zawartości ewidencji zakupów i sprzedaży VAT do właściwego urzędu skarbowego, za pośrednictwem MF. Dyscyplinuje podatników do bardzo sumiennego i terminowego prowadzenia księgowości, a przy okazji likwiduje wszelkie pozytywy kwartalnych rozliczeń VAT. Obowiązuje już wszystkich, także najmniejszych czynnych vatowców od 1 stycznia 2018 r.!!!

– Split payment, czyli system podzielnej płatności należności netto i VAT przelewanej na dwa różne konta sprzedawcy. Ma być wprowadzany dobrowolnie od 1 lipca 2018 r. I to jest właśnie to!!! System wymaga wprawdzie znacznej rozbudowy oferty bankowej, ale pozwoli na rozdzielenie należności netto i VAT już w momencie sprzedaży. Pieniądze z konta VAT mogą być używane przez sprzedawcę wyłącznie do rozliczeń vatowskich (spłaty podatku i zapłaty podatku VAT przy zakupach). W połączeniu z JPK system daje dużą pewność, że VAT nie wypłynie do szarej strefy. Jeśli się sprawdzi, system ten ma duże szanse wyeliminować wszystkie dotychczasowe systemy rozliczeń.

Zmiany w systemie PITsą stosunkowo nieliczne, ale znaczące:

– Amortyzacja jednorazowa dla wszystkich podatników. Niespodziewany prezent. Każdego roku możesz dokonać jednorazowej amortyzacji nowych środków trwałych (bez samochodów), o wartości co najmniej 10 000 do 100 000 zł, pod warunkiem, by każdy z tych środków nie był wart mniej niż 3500 zł.

– Kwota wolna od podatku – to jest majstersztyk godny nagrody państwowej. Nacisk opinii społecznej był już tak wielki, że nie można było dłużej utrzymywać kwoty wolnej na poziomie 3000 zł. Podniesiona ona została więc najpierw do 6600 zł, a obecnie do 8000 zł. A jak jest naprawdę? Jeśli ktoś zarabia 8000 zł rocznie (czyli ok. 660 zł miesięcznie), rzeczywiście nie płaci podatku. Do 13 000 zł rocznie kwota wolna spada bardzo szybko do wysokości 3091 zł. I to jest kwota wolna, jaka obowiązuje w przedziale dochodów 13 000 – 85 528 zł (od 1100 do 7000 zł miesięcznie), czyli dla 95% podatników. Dalej kwota wolna nadal maleje, a przy 127 000 zł dochodu zanika zupełnie. „Bilans musi być na zero”. Jak wiele musiało się zmienić, by nic się nie zmieniło.

– KAS – Krajowa Administracja Skarbowa. Ustawa o KAS wprowadzona w 2017 roku narobiła sporo zamieszania. Ponieważ uchylała ona wiele art. o kontroli podatkowej z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, poszła fama, że oznacza to drastyczny wzrost restrykcyjności fiskusa. Na szczęście uchylone przepisy pojawiły się bez zmian w nowej ustawie Prawo przedsiębiorców. KAS to nowa czapka fiskusa, pod którą znaleźli się wszyscy, od ministra finansów do naczelnika us. Nas odwiedzą ci sami inspektorzy, tylko legitymację będą mieli ładniejszą, z emblematem KAS. A czy zmieni się coś na linii fiskus – przedsiębiorca, to dopiero zobaczymy. Pamiętaj, że od nas też
to zależy.

MARCUS